SẢN PHẨM MỚI

[VÒNG TAY] TT 0198
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0199
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:
[LẮC CHÂN] TT 0200
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S242
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S243
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S244
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] S245
Giá lẻ: 360,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] S246
Giá lẻ: 510,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S247
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S248
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:

BỘ TRANG SỨC

[BỘ TRANG SỨC] S245
Giá lẻ: 360,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] S246
Giá lẻ: 510,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0162
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn: Bạc
[BỘ TRANG SỨC] TT 0163
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn:
[BỘ TRANG SỨC] TT 0164
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn: vàng tươi, vàng hồng, bạc
[BỘ TRANG SỨC] TT 0165
Giá lẻ: 245,000 đ 
Còn: vàng tươi, vàng hồng, bạc
[BỘ TRANG SỨC] TT 0166
Giá lẻ: 225,000 đ 
Còn: vàng tươi, vàng hồng, bạc
[BỘ TRANG SỨC] TT 0167
Giá lẻ: 260,000 đ 
Còn: vàng tươi, vàng hồng, bạc
[BỘ TRANG SỨC] TT 0168
Giá lẻ: 245,000 đ 
Còn: vàng tươi, bạc
[BỘ TRANG SỨC] TT 0169
Giá lẻ: 310,000 đ 
Còn: vàng tươi, vàng hồng, bạc

DÂY CHUYỀN

[DÂY CHUYỀN] S242
Giá lẻ: 270,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S244
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S247
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S248
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S249
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S250
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S271
Giá lẻ: 295,000 đ 
Còn:
[DÂY CHUYỀN] S230
Giá lẻ: 280,000 đ 
Còn: Bạc
[DÂY CHUYỀN] S231
Giá lẻ: 240,000 đ 
Còn: Bạc
[DÂY CHUYỀN] S232
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn: bạc

NHẪN

[NHẪN] S240
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn: Bạc
[NHẪN] S241
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn: Bạc
[NHẪN] TT 0172
Giá lẻ: 80,000 đ 
Còn: Vàng hồng 56, Bạc 56
[NHẪN] TT 0130
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn: Vàng tươi, Vàng hồng, Bạc
[NHẪN] TT 0159
Giá lẻ: 210,000 đ 
Còn: Vàng hồng, Bạc
[NHẪN] TT 0098
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:
[NHẪN] XP 486 - set 2
Giá lẻ: 145,000 đ 
Còn: Vàng 18k
[NHẪN] XP 485
Giá lẻ: 95,000 đ 
Còn: Vàng 18k
[NHẪN] XP 484
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn: Bạc
[NHẪN] S204
Giá lẻ: 225,000 đ 
Còn:

VÒNG TAY

[VÒNG TAY] TT 0198
Giá lẻ: 220,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] TT 0199
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S259
Giá lẻ: 170,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S260
Giá lẻ: 230,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S261
Giá lẻ: 230,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S262
Giá lẻ: 230,000 đ 
Còn:
[VÒNG TAY] S235
Giá lẻ: 370,000 đ 
Còn: Bạc
[VÒNG TAY] S237
Giá lẻ: 320,000 đ 
Còn: Bạc
[VÒNG TAY] S238
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn: Bạc
[VÒNG TAY] S239
Giá lẻ: 180,000 đ 
Còn: Bạc

BÔNG TAI

[BÔNG TAI] S243
Giá lẻ: 125,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S251
Giá lẻ: 185,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S252
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S253
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S254
Giá lẻ: 175,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S255
Giá lẻ: 195,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S256
Giá lẻ: 130,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S257
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S266
Giá lẻ: 170,000 đ 
Còn:
[BÔNG TAI] S267
Giá lẻ: 165,000 đ 
Còn:

TRANG SỨC ĐÔI

[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1037 (1)
Giá lẻ: 190,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1045 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1047 (2)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1048 (1)
Giá lẻ: 150,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1060 (2)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình
[TRANG SỨC ĐÔI] pk 1061 (1)
Giá lẻ: 120,000 đ 
Còn: như hình

PHỤ KIỆN TÓC

[PHỤ KIỆN TÓC] pk 655
Giá lẻ: 174,000 đ 
Còn: hồng,kem